Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.valert.orgzijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Toegang en gebruik van Valert

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de content en gegevens van deze website te gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, alsook commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet te gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

Externe links

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Valert is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik of voor de gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Contact

Heeft u vragen over deze disclaimer? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.