De accountants hebben het jaarlijkse ISAE-3000 assurance-onderzoek afgerond. Het rapport omvat de beschrijving van Valert haar systeem over 2020 met betrekking tot de processen van de DCM AOM. Het gaat hierbij om de opzet, bestaan en werking van interne beheersingsmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen. Gezien het feit dat de genoemde diensten in grote mate gebruikmaken van geautomatiseerde systemen, zijn tevens de algemene IT-beheersingsmaatregelen (General IT Controls) onderzocht.

De rapportage is door Vektis per e-mail naar de stakeholders verstuurd.