ISO 27001 en NEN 7510 certificering opnieuw verlengd.

ISO 27001 en NEN 7510 certificering opnieuw verlengd.

Valert kan met trots melden dat de ISO 27001 en NEN 7510 certificering die zij sinds september 2015 heeft, weer verlengd zijn.

Aanvullend daarop kan worden gemeld dat de NEN 7510:2011 norm is vervangen geworden door de 2017 norm. Hiervoor was het noodzakelijk de transitieaudit NEN 7510:2011 naar NEN 7510:2017 uit te voeren. Daarbij is door de auditor getoetst of Valert aan het nieuwe control framework van NEN 7510:2017 voldoet. Valert heeft deze transitieaudit succesvol doorlopen, zonder op- of aanmerkingen van de auditor.

Met de verlenging van de certificering laten wij zien dat wij de juiste beheersmaatregelen treffen om gegevens te beveiligen, door de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Belangrijk voor ons, maar vooral voor de informatiebeveiliging van uw gegevens!

De ISO 27001:2013 is de wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. De NEN 7510:2017 geldt specifiek voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In deze norm worden maatregelen beschreven die zorginstellingen en toeleveranciers moeten nemen om op adequate wijze met patiëntgegevens om te gaan.