Valert heeft een omvangrijke optimalisatieslag gemaakt in de achterafcontroles. We hebben alle controleregels technisch gezien volledig opnieuw opgezet en ook de technische documentatie heeft een metamorfose ondergaan. Dit zorgt ervoor dat we de controleregels beter kunnen onderhouden en beheren.


Het resultaat voor u:
– 
Wij voeren controleregelmutaties sneller door
– 
Wij kunnen declaratiebestanden sneller keuren
– Technische documentatie is leesbaarder voor u en dus makkelijker te interpreteren


Kortom, Valert is volledig voorbereid om de voorafcontroles te implementeren!

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van vooraf- of achterafcontroles?
Bel ons dan op 088-0107272 of mail ons via zorgverzekeraars@valert.org.