Privacy wetgeving

Privacyverklaring van Valert

Valert hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom werken wij volgens onze privacyverklaring welke voldoet aan de gestelde normen en eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw gegevens omgaan. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wilt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen? Dan kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Valert
Sparrenheuvel 16, Gebouw B
3708 JE Zeist
Tel: 088 – 010 72 72
privacy@valert.org
KvK: 28114927

Valert en uw privacy

Op deze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser op uw PC, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatstMet het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de voorwaarden.

Wanneer u contact met ons opneemt via deze website vragen we om uw persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op een goed beveiligde server en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren ontvangt Valert van zorgverzekeraars en van zorgaanbieders declaratiegegevens om de controles op rechtmatigheid van de declaraties te controleren. De zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn in privacy termen de verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens. Valert is in deze de verwerker.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt voor het beantwoorden van vragen, het (periodiek) verstrekken van informatie en sollicitatieprocedure.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Ten behoeve van sollicitatie:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid? Of heeft u andere vragen over de gegevensverwerking? Dan kunt u ons een mail sturen via privacy@valert.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan dient uw verzoek te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 week na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor

 • Gebruik van cookies
 • Om contact op te nemen om uw vraag te beantwoorden
 • Sollicitatie procedure
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven

Hoe beveiligen en bewaren wij uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Onze programma’s en eigen servers zijn daarom ondergebracht in Nederlandse datacenters, welke goed zijn beveiligd om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle gegevens op deze website worden middels een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd. Wij gaan op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier met gegevens om.

Lees meer over onze informatiebeveiliging.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe gaan wij om met cookies

Bij het verzamelen van uw gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies en hoe wij deze inzetten? Lees dan ons cookiebeleid.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u contact met ons wilt opnemen via privacy@valert.org.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.