Over Valert

Wie wij zijn

Valert ondersteunt, versterkt en verbindt zorgverzekeraars en zorgaanbieders met toekomstbestendige oplossingen om correcte zorgdeclaraties te waarborgen. Dit doen wij vanuit een onafhankelijke positie, zonder winstoogmerk, in samenwerking met een aantal toonaangevende zorgpartijen.

Wat doen wij

Valert is gespecialiseerd in het ontwikkelen van applicaties die (on)juiste declaraties aantoonbaar maken voor de medisch specialistische zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wij maken declaratie processen snel inzichtelijk door middel van slimme ICT-oplossingen die voldoen aan hoge beveiligingseisen. Gebruiksvriendelijke controle- en analyse applicaties geven meer inzicht en grip op de administratieve en financiële processen binnen de zorg. We leveren hiermee een bijdrage aan het reduceren van administratieve lasten en financiële onzekerheid voor zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder.

De nauwe samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zorgt voor een uniforme wijze waarop de controleregels worden uitgevoerd.

Waar gaan wij voor

De verantwoordelijkheid om het declaratieproces juist en efficiënt in te richten ligt bij de zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het aantonen van rechtmatige zorgdeclaraties, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de keten, is complex en vraagt om kennis en expertise. Wij streven naar een uniforme, snelle en betrouwbare controle van zorgdeclaraties op de toepassing van wet- en regelgeving. Zorgdeclaraties moeten aantoonbaar juist en dus rechtmatig zijn. Dat bereiken we alleen door nauwe samenwerking tussen de ketenpartijen. Zo kunnen we tot een uniforme oplossing komen, met het vertrouwen en de zekerheid dat ingediende declaraties juist zijn.

Samenwerking

Om tot een uniforme controle van zorgdeclaraties te komen is samenwerken met alle partijen in de zorgketen noodzakelijk. In combinatie met de juiste expertise en kennis van de regelgeving rondom zorgdeclaraties zijn wij in staat betrouwbare applicaties te ontwikkelen die de administratieve lastendruk rondom het declaratieproces verlicht. Door de samenwerking op te zoeken verhogen we de betrouwbaarheid van de uitkomst. U krijgt hiermee zekerheid over de rechtmatigheid van de zorgdeclaraties.

Informatiebeveiliging

Een optimale beveiliging van privacygevoelige gegevens is cruciaal in de zorgsector. Gegevensbescherming heeft dan ook onze hoogste prioriteit. Wij werken altijd conform wet- en regelgeving. U kan verwachten dat wij voldoen aan de relevante standaarden op het gebied van informatiebeveiliging, security en privacy. 

Werken bij Valert

Samen werken aan efficiëntere zorg, dat doen we dagelijks met ons team. Werken bij Valert is vooral plezierig en uitdagend. De bedrijfscultuur kenmerkt zich als open, betrokken en plezierig. De informele werksfeer kenmerkt zich als collegiaal en waar nodig helpen wij elkaar. Vind jij persoonlijke groei belangrijk? Dan is Valert het ideale bedrijf voor jou, want je krijgt alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien. Pak jij die kans om je kennis te verbreden en een actieve bijdrage te leveren aan betere zorg?