Samen sta je sterk,

samen kom je tot de beste oplossingen.

De kracht van Valert is dan ook om samen te werken aan het efficiënter maken van de processen rondom zorgdeclaraties. Samen met de zorgverzekeraar, samen met de zorgverlener, maar juist ook met andere partijen in de zorg.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

De organisatie die de belangen behartigd van alle zorgverzekeraars in Nederland.Het is hun doel om zorgverzekeraars te ondersteunen bij het realiseren van hun missie: goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. In samenwerking met ZN en Vektis ontwikkelt Valert oplossingen die bijdragen aan het verwezenlijken van de missie van de zorgverzekeraars. Als enig aandeelhouder van moederbedrijf Vektis is Zorgverzekeraars Nederland nauw betrokken bij Valert. Vanaf september 2018 is Valert gevestigd in het pand van Zorgverzekeraars Nederland en Vektis.

Vektis

Vektis, het informatiecentrum in de zorg, verzamelt en analyseert gegevens over de hoeveelheid, de kosten en de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland. De samenwerking met Vektis is vanaf 2012 al een feit. Samen met Vektis heeft Valert een platform ontwikkeld en geëxploiteerd voor de uitvoering van specifiek inhoudelijke controles van DOT-zorgproducten. Ter bevestiging van deze samenwerking is Valert (toen CHS) in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland overgenomen door Vektis. Deze samenwerking heeft geleid tot het neerzetten van een landelijk controleplatform voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

VECOZO

VECOZO is het communicatiepunt voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren. Ketenpartijen zijn zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Op het gebied van administratie in de zorg faciliteert VECOZO een digitale omgeving waarin de ketenpartijen snel, eenvoudig en veilig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De ketenpartijen gebruiken VECOZO-diensten, onder meer voor het declaratieverkeer. Zorgaanbieders kunnen (als ze een contract hebben) declaraties elektronisch indienen bij zorgverzekeraars via VECOZO, waarna ze automatisch verwerkt worden. VECOZO en Valert onderzoeken samen de mogelijkheden om achterafcontroles om te zetten naar voorafcontroles.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars. De NZa richt zich op de beheersing van de inkoop van zorg via bekostiging van zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg. Door (concept-) wet e regelgeving van de NZa nauwgezet te volgen is Valert in staat uniforme controleapplicaties te ontwikkelen op basis van de regelgeving van de NZa.

Nederlandse Zorgautoriteit

“Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maken we regels en houden we toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.”

Valert

Valert ontwikkelt controle applicaties om deze regels op uniforme wijze toe te passen en daarmee bij te dragen aan besparingen in de gezondheidszorg”.