Missie en Visie

Ondersteunen, versterken, verbinden

Vanuit een onafhankelijke positie draagt Valert bij aan het ondersteunen van zorgpartijen bij het komen tot juiste zorgdeclaraties. Valert is de partner die zekerheid geeft over de rechtmatigheid van deze declaraties.

Onze missie

Vanuit een onafhankelijke positie en in nauwe samenwerking met partijen in de zorgketen bieden wij snel inzicht in en grip op de declaratieprocessen. We leveren hiermee een bijdrage aan het reduceren van administratieve lasten en financiële onzekerheid. Valert uniformeert, ondersteunt en verbindt partijen in de zorg met toekomstbestendige oplossingen om een correct declaratieproces te faciliteren.

 

Samen

We stellen de klantwens voorop en ontwikkelen onze diensten bij voorkeur samen met onze klanten. Onze combinatie van flexibiliteit, kennis van zaken en intuïtieve software zorgen voor een optimale dienstverlening.

Verbeteren van betaalbare zorg

Door onze diepgaande kennis en jarenlange ervaring met zorgdeclaraties zijn wij in staat de wet- en regelgeving te vertalen naar betrouwbare en praktische oplossingen waarmee onze klanten kosten kunnen besparen, processen kunnen verbeteren en afhandeling kunnen versnellen. Wij vinden dat de juistheid van zorgdeclaraties vanzelfsprekend moet zijn binnen de hele zorgketen. Onze dienstverlening en producten leveren een bijdrage aan het verbeteren van betaalbare zorg in Nederland.

Onze visie

Jaarlijks declareren zorgverleners en verzekerden miljarden euro’s aan zorg bij zorgverzekeraars. Een deel hiervan betreft onjuiste declaraties. De afhandeling van deze onjuiste declaraties zorgt voor extra werk en extra kosten en ook voor financiële onzekerheid voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders terwijl de zorgkosten onder druk staan. Daarnaast is de zorgsector voortdurend onderhevig aan veranderingen in wet- en regelgeving. Het aantonen van rechtmatige zorgdeclaraties is complex en vraagt om kennis en expertise.

Verbinden van zorgpartijen

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het declaratieproces juist en efficiënt in te richten, bij voorkeur door controles zo vroeg mogelijk in de keten toe te passen. Wij streven naar een uniforme, snelle en betrouwbare controle van zorgdeclaraties op de toepassing van wet- en regelgeving. Wij voelen ons hierbij verantwoordelijk voor het verbinden van partijen in de zorg. Alleen door een nauwe samenwerking met alle zorgpartijen kunnen we zorgen voor een uniforme oplossing met de vanzelfsprekendheid én zekerheid dat zorgdeclaraties aantoonbaar juist en dus rechtmatig zijn. Valert wil hierin de onafhankelijke spil zijn die de gehele zorgketen inzicht biedt in, en duidelijkheid geeft bij het vaststellen van de juistheid en rechtmatigheid van zorgdeclaraties. Hiermee draagt Valert bij aan een maatschappij waarin zorgaanbieders zekerheid hebben over ingediende declaratiesen zorgverzekeraars grip hebben op de zorgkosten, zodat premies niet onnodig hoeven te stijgen.

Hoe wij dit doen? Lees verder onder ‘Wij staan voor’.