Valert staat voor

zekerheid over rechtmatigheid

Valert is dé partner die zekerheid geeft over de rechtmatigheid van zorgdeclaraties.

Een samenwerking met Valert betekent dan ook inzicht en verbetering van de processen rondom zorgdeclaraties, maar vooral door het samen te doen! Hoe dat zich in de praktijk uit? Dat leggen we uit aan de hand van onze speerpunten.

Oplossingsgericht: de best passende oplossing

Tot de beste oplossing komen doe je samen, door goed te luisteren en vooruit te denken. De vraagstukken in de specialistische zorg zijn complex en dat vraagt om een betrouwbare en stabiele oplossing. Een ICT-oplossing die praktisch en solide is, maar bovenal een oplossing waarbij u erop kunt vertrouwen dat de uitkomst klopt. Met Valert heeft u de beschikking over slimme, toekomstbestendige applicaties die controles in de zorgketen efficiënter en doelmatiger maken.

Verbinding: samenwerken

Samenwerking is onmisbaar in de zorgketen. Alleen zo kunnen we zorgen voor een uniforme oplossing met een uitkomst die aantoonbaar juist is. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om het declaratieproces juist en efficiënt in te richten ligt bij de zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Valert verbindt deze partijen. We streven naar een uniforme, snelle en betrouwbare controle van zorgdeclaraties op de toepassing van wet- en regelgeving. Zo dragen we ons steentje bij aan een betere zorg: zorgverzekeraars hebben meer grip op de kosten en zorgaanbieders optimale zekerheid over ingediende zorgdeclaraties.

Expert: meer dan 10 jaar kennis en ervaring

Om een kwalitatieve oplossing te kunnen bieden is kennis van zaken nodig. Wij zijn al meer dan 10 jaar actief in de gezondheidszorg. We hebben veel kennis van wet- en regelgeving rondom medisch specialistische zorg (MSZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) opgebouwd. Wij zijn hierdoor uitstekend in staat om dit te vertalen naar geautomatiseerde controles. U kunt erop vertrouwen dat onze jarenlange expertise bijdraagt aan de beste passende oplossing.

Integer: afspraak is afspraak

Samenwerken draait om vertrouwen. Wij omarmen dan ook een eerlijke, open en transparante samenwerking met onze klanten en partners. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de uitdagingen op het gebied van zorgdeclaraties bij zorgverzekeraars en zorginstellingen. Integriteit is de basis waarop wij de zorgpartijen verbinden. Afspraak is afspraak! Dat mag u van ons verwachten.

Kwaliteit: stabiel en betrouwbaar

De combinatie van complexiteit binnen de gezondheidszorg en complexe ICT-oplossingen vragen om een stabiel en betrouwbaar eindproduct. U moet erop kunnen vertrouwen dat de uitkomst klopt en dat de wet- en regelgeving op de juiste wijze is toegepast.  Door bovenstaande speerpunten zijn wij in staat om een kwalitatief hoogwaardige oplossing te bieden. U kan erop vertrouwen dat er op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier met medische gegevens wordt omgegaan. Dit geeft zekerheid en vertrouwen aan de zorgverzekeraar, zorginstelling én aan patiënten.