Uniformiteit in materiele controle en afhandeling

Optimale afstemming met de zorgverzekeraar

Valert biedt een applicatie die gericht is op een integrale controle van DCB-zorgproducten. Deze wordt door de zorgverzekeraars beschikbaar gesteld aan ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Zo heeft u een proactieve en toekomstgerichte oplossing binnen handbereik om onrechtmatige declaraties vroegtijdig op te sporen en te corrigeren.

Voorspelbaar inkomen specialist

Onjuiste declaraties en gebrek aan inzicht leidt tot financiële onzekerheid. Met de DCB-controle applicatie worden onterechte declaraties juist inzichtelijk. Correcties achteraf worden hiermee beperkt doordat het resultaat van de controle voorspelbaar is. Dit geeft u eerder duidelijkheid over het uiteindelijke inkomen van de verleende zorg. Dat maakt het controle- en correctieproces beter planbaar. Het bedrijfsresultaat is eerder inzichtelijk en geef een betrouwbare uitkomst van het te verwachten resultaat.

Minder administratieve werklast

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders streven continue naar het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. Deze kwaliteit vertaalt zich ook naar de kwaliteit van de ondersteunende administratieve processen, het voldoen aan de wettelijke controle eisen (compliance) en de betrouwbaarheid van verslaglegging en verantwoording. Door een geringere omvang van afgekeurde declaraties en betere communicatie rond het declaratieproces wordt de administratieve last verminderd.

Zekerheid door uniforme controle

Uniformiteit in uitkomsten en afhandeling van declaraties is een belangrijke factor voor een betrouwbare uniforme uitkomst. Doordat alle ziekenhuizen gebruik maken van de applicatie geeft dat de zekerheid van een uitkomst die bij zowel de zorgverzekeraar als zorgaanbieder gelijk is. Beide partijen kunnen erop vertrouwen dat het resultaat van de controle juist en betrouwbaar is.

Geen ontwikkel- en exploitatiekosten

De applicatie wordt tot 1 juli 2019 kosteloos beschikbaar gesteld door de zorgverzekeraar aan ziekenhuizen. Eventuele discussie met de zorgverzekeraar over de juistheid van de controleregels kan daarmee worden voorkomen.

Onze kracht

OPLOSSINGSGERICHT | SAMENWERKING | EXPERTISE | INTEGER | KWALITEIT

Wilt u meer weten over onze oplossing voor zorgaanbieders?

Ben u gebruiker en heeft u een supportvraag?

Onze kracht