DOT-Controle

met DCM VM2®

Samen met Vektis hebben wij in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de applicatie DCM VM2® ontwikkeld. Deze applicatie controleert integraal alle DOT-zorgproducten op serialiteit en parallelliteit. Deze applicatie kan ingezet worden bij voorafcontroles door u als zorgaanbieder.

Uniforme controle uitkomst

De zorgverzekeraars maken gebruik van een applicatie met dezelfde controleregelset. De controleregels komen tot stand met behulp van een werkgroep onder leiding van ZN. De DCM VM2® hanteert deze controleregelset die identiek is aan deDCM AOM® die zorgverzekeraars hanteren. Dit zorgt ervoor dat de uitkomst bij een achteraf controle door zorgverzekeraars hetzelfde is als bij de voorafcontrole die door u is uitgevoerd.

Gezamenlijk beschikbaar gesteld

De zorgverzekeraars stellen de DCM VM2® beschikbaar aan alle ziekenhuizen tot juli 2019. Er is voor elk ziekenhuis een aparte omgeving beschikbaar. De gemachtigde gebruikers kunnen hierop inloggen via een beveiligde portal.

Vervolgstappen

Wanneer de DCM VM2® is geïmplementeerd bestaat de mogelijkheid om de declaratiehistorie vanuit het ZIS in de applicatie te laden. Vanaf dan kunnen alle nieuw te factureren declaraties op regelmatige basis in de DCM VM2® worden geüpload en gekeurd.

De resultaten zijn dezelfde als die van de achterafcontrole die uitgevoerd wordt door de zorgverzekeraars. Alleen kunt u de afgekeurde regels nu al corrigeren vóórdat deze worden gedeclareerd. Op die manier bent u niet afhankelijk van de planning van zorgverzekeraars bij achterafcontroles en houdt u het afhandelingsproces in eigen hand.

Verminderde administratieve lasten

Wanneer het controleproces in orde is leidt dit tot een afname van het aantal en de intensiteit van de achterafcontroles. Uw administratieve lasten worden hierdoor op termijn dus verminderd.

Voordelen

  • Uniformiteit in controle uitkomsten en afhandeling.
  • Vermindering administratieve lastendruk door geringere omvang afkeuringen en betere communicatie rond declaratieproces.
  • Kwaliteitsverbetering DBC zorgproductregistratie door feedback kort na ontstaan van probleem.
  • Voorspelbaar resultaat van controle en daarmee controle- en correctieproces beter planbaar.
  • Faciliteert de discussie met de zorgverzekeraar over de juistheid van de controleregels.
  • Geen ontwikkel en exploitatiekosten van de DCM VM2® voor rekening ziekenhuizen.
  • Voor afhandelen uitval niet afhankelijk van planning zorgverzekeraars.

Wat kunnen wij voor u doen?

Kunnen wij u helpen om uw administratieve lasten te verminderen? Neem contact met ons op