DBC - Analyse

met DubDec® GGZ

DubDec® GGZ is een analysetool die we ontwikkeld hebben om de rechtmatigheid van DBC declaraties vast te stellen. Dit doen we volgens de normen van de wet- en regelgeving van de NZa. Door middel van deze analyse kunt u DBC’s controleren op rechtmatigheid.

Verantwoordelijkheid voor de zorgverzekeraar

Als zorgverzekeraar heeft u door deze regeling de formele verantwoordelijkheid om materiële- en kwaliteitscontrole uit te voeren op alle declaraties. De controle die u uitvoert moet gericht zijn op rechtmatigheid en doelmatigheid.

 

Soms veel declaraties

De te controleren DBC’s zijn niet te controleren door middel van een steekproef, omdat het volledige gedeclareerde bestand (inclusief geschiedenis) beoordeeld moet worden. Dat maakt dat DBC-controles veel tijd vergen. Bovendien bestaat het volledige DBC bestand in sommige gevallen meer dan een miljoen declaraties. U kunt met behulp van onderliggende relaties bepalen of de declaraties voldoen aan de richtlijnen. Dat kan met de DubDec® GGZ.

Analyse op risico’s

We voeren de analyse uit op verschillende risico’s, zoals:

  • Dubbel gedeclareerde DBC’s
  • Onterechte parallelle DBC’s
  • Onterechte seriële DBC’s
  • Onrechtmatigheid binnen DBC’s

Kunnen wij u helpen bij deze controle? Neem contact met ons op.