DOT Controle

met DCM AOM®

DCM® staat voor DOT Controle Module en wordt ingezet bij de controle op rechtmatigheid van alle DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten. Hierbij wordt onder andere op duur, parallelliteit en serialiteit gecontroleerd.
De AOM is het onderdeel van de DCM AOM® die ondersteuning biedt bij de afhandeling van de potentieel onrechtmatige declaraties.

Samen ontwikkeld

In 2010 kregen wij de opdracht van ZN vanuit de ‘Visie op controles in de keten’ om samen met Vektis de DCM AOM® te ontwikkelen. Zorgverzekeraars en volmachten maken gebruik van deze module bij de achterafcontrole van MSZ declaraties. Op dit moment wordt het grootste deel van de gedeclareerde ziekenhuiszorg met de DCM AOM® gecontroleerd en afgehandeld.

Hoe de DCM AOM® werkt

U levert een dataset met DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten aan welke door de DCM AOM® wordt gekeurd. Vervolgens biedt de applicatie inzicht in de resultaten van de controle. U kunt deze resultaten dan gebruiken om hierover in gesprek te gaan of als achterafcontrole uit te sturen naar de zorginstellingen. De resultaten kunnen ook gebruikt worden ter toetsing van de door zorginstellingen uitgevoerde zelfonderzoeken.

Doorontwikkeling controleregels

De DCM controleregels komen tot stand met behulp van een werkgroep onder leiding van ZN.

Wilt u meer weten over deze applicatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag vooruit.